Во Поликлиниката за очни болести Офталмос се изведуваат совремни технолошко-стручни операции со локална анестезија, капки.

– Катаракта со ФАКО метода и комбинирано. Припремата вклучувајки ја и самата имплантација на ИОЛ е како ФАКО метода, а крајот на операцијата е конвенционален. Се употребуваат меки монофокални леќи.

– Глауком се оперира со Трабекулектомија.

– Операција на сите видови страбизми.

– Птеригиум, надворешно перде.

– Халазион

– Дакриоцисториностомија, со пластично цевче.

– Сите видови пластични операции на очните капаци (тумори, ентропиум, ектропиум)